Свет

Европскиот суд на правдата ја осуди Италија поради загадувањето на воздухот

Судот на правдата на ЕУ пресуди дека Италија го прекршила европскиот закон за квалитет на воздухот затоа што систематски и упорно ги надминувала граничните вредности поставени за ситните честички. Судот, на кој се обрати Европската комисија во 2018 година, констатираше дека од 2008 до 2017 година дневните и годишните гранични вредности одредени за честичките PM10 редовно биле надминувани во одредени делови од Италија и дека Италија не усвоила мерки навреме за да гарантира почитување на граничните вредности.

Оваа пресуда може да доведе до сериозни санкции. Италија не е единствената европска земја која е осудена поради загадување на воздухот. Имено, Франција беше осудена во 2019 година, а Полска во 2018 година. Загадувањето на воздухот е причина за околу 480.000 предвремени смртни случаи во Европа, покажуваат податоците на Европската агенција за животна средина.

 

Тагови

Поврзани вести