Македонија

Јавна расправа за прогласување на дел од планината Водно за заштитено подрачје

Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со Град Скопје денеска ќе организира јавна расправа по Нацрт-oдлуката за прогласување на дел од планината Водно за заштитено подрачје во категорија V – Заштитен предел.

Нацрт- Одлуката е објавена на Единствениот национален електронски регистар на прописи во Република  Македонија (www.ener.gov.mk) и на веб страната на Министерство за животна средина и просторно планирање (www.moepp.gov.mk), за доставување на коментари, забелешки и консултации со засегнати страни.

Јавна расправа ќе се одржи на ZOOM платформата (https://bit.ly/3cyRg0Q).

Тагови

Поврзани вести