Македонија

Поставени патокази и информативни табли на Водно и Скопска Црна Гора

Федерацијата за планинарство на Македонија, преку Програмата за развој и соработка од Чешка, во рамки на пилот-проект за означување  планинарски патеки на планината Водно и една планинско велосипедска патека на Скопска Црна Гора, постави патокази и информативни табли со основни информации за патеките на Водно, како и велосипедската патека на Скопска Црна Гора.

На овој начин сите посетители, спортисти, рекреативци ќе имаат основни информации за името на патеката, нејзината должина, и висинскиот профил, со што ќе се олесни изборот на патеката по која ќе може да се рекреираат во согласност со нивната психофизичка состојба.

Поставени се 42 патокази на планинарските патеки на Водно, 12 патокази на велосипедската патека на Скопска Црна Гора, шест информативни табли на Водно (на патеките Словенска патека, Средно Водно, Македонско село – Г. Нерези, Матка (кајакарски мост), Врв Водно, Горно Соње), како и две информативни табли на планинско велосипедската патека (манастир. Св. Никита и манастир Св. Илија).

Тагови

Поврзани вести