Македонија

Сè уште не се знае кој му ја смени бојата на Вардар

По добиена дојава за загадување на реката Вардар со црвена боја во близина на Бетонската база – Бетон на 15 јули, Државниот инсепкторат за животна средина (ДИЖС) излезе на увид на посочената локација и со непосредниот инспекциски надзор утврдиле дека отпадната вода од колекторот која се влива во река Вардар била со видлива црвена боја.

„Истовремено извршен е вонреден инспекциски надзор кај правниот субјект Либерти АД-Скопје, ул.16 Македонска бригада б.б. и се утврди дека во моментот на надзорот погонот Лужилница не беше во работен режим, односно производниот процес беше целосно сопрен. Погонот е запрен со работа на ден 10.07.2020 година во вечерните часови. При увид во пречистителната станица утврдено е дека во истата доаѓа отпадна вода од Погон за пластифицирање на лим, и од пречистителната станица истекуваа 210 литри/час отпадна вода која е безбојна. Исто така се изврши визуелен увид и во пречистителната станица на Макстил АД-Скопје, и од истата истекуваше безбојна отпадна вода од 100 м3/час. Значи, од извршените увиди и кај двата погоре споменати субјекти нема забележано појава на истекување на црвена отпадна вода“, се вели во извештајот од Државниот инспекторат за животна средина.

Тагови

Поврзани вести