Фото

Прекрасна фотографија: Сливот на Вардар во Бело море, од Дојран до Солунскиот залив

Прекрасна фотографија на твитер од Македонија со Дојранско езеро и Солунскиот залив
Коментар: Дојранско езеро, Солунско поле и сливот на Вардар во Белото море, Македониja

 

Тагови