ВестиМакедонија

Се бараат лиценци за дрвната индустрија

Домашните дрвопреработувачки капацитети и невладиниот сектор бараат државата да воведе серификација на дрвната маса. На тој начин домашните производители лесно би можеле да ги продаваат своите дрвни преработки на светските пазари. Станува збор за плакари, маси, столици, даски и многу други производи до дрво. Ако во моментот некоја домашна компанија сака да извезува дрвни производи во странство, мора да прави длабинска анализа со која ќе се докаже легалноста на дрвната маса.

За домашните компании да не се изложуваат на вакви скапи трошоци и да може лесно да ги пласираат производите, бараат од надлежните да се овозможи еден од двата глобални светски системи да издаваат лиценци, односно сертификат за шуми.

Од Министерството за земјоделство велат дека веќе го подготвуваат целиот сет на мерки кои треба да се заокружи со издавање на вакви сертификати.

„Kрајна цел на државата е да се пристапи кон сертификација на околу 300.000 хектари високостеблести шуми … од кои се произведува дрвна маса за дрвната индустрија“, велат од Министерство за земјоделство

Веќе од следната година се очекува да почнат да се издаваат и првите сертификати. Но, за да се сертифицираат и приватните и државните шуми ќе треба пари. Дел од нив може да се обезбедат преку субвенции од програмите за рурален развој.

Тагови

Поврзани вести