Македонија

Прилеп доби пречистителна станица за третман на урбани отпадни води

Во Прилеп е пуштена во употреба најголемата пречистителна станица за третман на урбани отпадни води. Пречистителната станица е изградена на површина од седум хектари, а е со капацитет од 95 илјади еквивалент жители.
Покрај изградабата на пречистителната станица проектот опфаќа и изградба на пристапен пат во должина од 1.8 км, изградба на пристапен мост до Пречистителната станица, поврзување на пречистителната станица со канализационата мрежа на Прилеп, регулација на речното корито за заштита од поплави, изградба на ограда околу пречистителната станица, хортикултурно уредување на просторот, тестирање на работата на станицата и обука на вработените од ЈКП „ Водовод“ Прилеп за управување со пречистителната станица.

Тагови

Поврзани вести