Едукација

Предмети кои не треба да ги фрлате во корпа за отпадоци

Навиката за селектирање на отпадот треба да влезе во нашето секојдневние, за да ја заштитиме природата, но и себе.

Сè што е расипано, не функционира или не ни треба, навикнати сме да го фрлиме во корпата за отпадоци, без да размислуваме на потенцијалната опасност по нас и по животната средина.

Поради тоа, внимавајте следниве предмети да ги фрлате настрана од обичните контејнери:

Батерии

Дури и кога се потрошени, се преполни со штетни хемикалии. На многу места има специјални контејнери каде се фрлаат батериите.

predmeti-koi-ne-treba-da-gi-frlate-vo-korpata-za-gjubre-02.jpg

Светилки

Неонките и штедливите светилки се полни со гасови кои се отровни за животната средина. Обичните светилки со волфрамова жичка се безбедни за фрлање во обичните контејнери.

Запалки

И кога се празни, запалките се лесно запаливи и може да предизвикаат несакани пожари во контејнерите.

predmeti-koi-ne-treba-da-gi-frlate-vo-korpata-za-gjubre-04.jpg

Пластични кеси

Доколку не се биоразградливи, пластичните кеси им создаваат главоболки и на центрите за рециклирање, бидејќи веќе ги има во преголема количина.

Амбалажа од шминка

Дури и кога се целосно празни, амбалажите од шминка и козметика се потенцијална опасност за природата бидејќи се хемиски третирани во процесот на производство.

predmeti-koi-ne-treba-da-gi-frlate-vo-korpata-za-gjubre-05.jpg

Амбалажа под притисок

Потрошени дезодоранси, лакови за коса, освежувачи за воздух, сите овие пакувања се под притисок и може да експлодираат доколку се изложени на топлина или други хемикалии од ѓубрето.

Петарди, огномети и прскалки

Дури и да сте сигурни дека се влажни и уништени, не ги фрлајте во обичните контејнери. Секогаш ќе се најде несовесна личност што ќе фрли неизгасната цигара и штетата ќе биде огромна.

predmeti-koi-ne-treba-da-gi-frlate-vo-korpata-za-gjubre-06.jpg

Масла и масти

Постојат многу еко-здруженија кои ги охрабруваат луѓето да го собираат искористеното масло во кантички и да го даваат на рециклирање. Направете го и вие тоа.

Бои и лакови

Лесно запаливи и испуштаат токсични испарувања и чад. Најдобро е да се консултирате со продавницата од каде купувате боја, за да ви објаснат како правилно да ги фрлите остатоците.

predmeti-koi-ne-treba-da-gi-frlate-vo-korpata-za-gjubre-03.jpg

Искршено стакло

Најпаметно е стаклото директно да го однесете во центрите за рециклирање. Скршеното стакло е една од најчестите причини за повреда на работниците во комуналните претпријатија.

Живин термометар

Доколку е многу топло живата може да го скрши топломерот и да се разлее надвор во животната средина. Не заборавајте дека е многу штетна, како за луѓето, така и за околината.

Тагови

Поврзани вести