Природа

Потеклото на планините може да лежи многу подлабоко во Земјата отколку што претходно се мислело

Новото научно истражување поттикна промена на парадигмата во тоа како научниците ги перцепираат зоните на тектонската субдукција на плочите и како всушност се формираат планините.

Создавањето планини на Земјата долго време се припишува на судирот на тектонските плочи. Сепак, новото теренско научно истражување спроведено во регионот Калабрија во јужна Италија, сугерира дека подлабоките сили во покривката на Земјата, исто така, може да играат значајна улога во издигнувањето на површината.

Со анализа на староста и хемискиот состав на слоевите на карпите, научниците добиле 30 милиони години долга историја на планинско издигнување во таа област.

Една нова студија објавена во списанието Nature Geoscience покажа дека издигнувањето се случува со различни стапки, што резултира со рамни, високи делови и поостри сегменти. Изненадувачки, овие обрасци не корелираат добро со стапките на субдукција на тектонските плочи под планините. Кортикалната активност се чини дека е секундарен фактор во овој контекст.

Студијата предлага нов поглед на формирањето на планините

Градењето на планини е основен процес на однесувањето на Земјата, а студијата сугерира дека можеби нема да го разбереме толку добро како што мислевме, вели геологот Sean Gallen од Colorado State University.

Во новото истражување, научниците предлагаат дека конвекционата клетка во обвивката на Земјата, поттикната од топлината од јадрото, придонесува за градење на планини. Оваа конвекциона клетка предизвикува течна магма да циркулира во обвивката, со што влијае на тектонската активност погоре. Иако моделите користени во студијата се потпираат на претпоставки за подземни процеси, тие даваат веродостојно објаснување. Дополнителни податоци добиени од движењето на тектонските плочи, издигнувањето на планините и карпите ќе го подобрат разбирањето на научниците за овој сложен процес.

Активната геолошка природа на гореспоменатиот италијански регион и употребата на различни техники, како што се термохронологијата и записите за нивото на морето во минатото, им овозможило на научниците да добијат увид во геолошката историја на областа. Студијата го доведува во прашање конвенционалното разбирање на планинските градби и го нагласува влијанието на подлабоките системи на Земјата. Ова е првиот забележан доказ за такво однесување во природата.

Видено во природата, не само на модели

Резултатите сугерираат дека типичниот начин на кој гледаме на планинското градење не важи за јужна Италија. Се чини дека е контролиран од нешта многу подлабоко во системот на Земјата. Ваквото однесување е забележано кај моделите, но никогаш во природата. Ова е прв пат да мислиме дека сме го забележале тоа, нагласува Gallen.

Научниците го прилагодиле својот софтвер за моделирање и го направиле достапен за други експерти, очекувајќи дека наодите ќе придонесат кон знаење за формирањето и надморска височина на планините ширум светот. Важно е да се напомене дека планинската градба е под влијание на комбинација на сили и фактори, вклучувајќи тектонска активност, организми, временски услови и ерозија.

Извор kukuriku.com.mk

Тагови

Поврзани вести