Македонија

Охридско Езеро 22 сантиметра над дозволениот максимум

Нивото на Охридско Езеро е 22 сантиметра над дозволениот максимален водостој, додека Дојранското Езеро бележи зголемување за два сантиметра.

Според денешните хидролошки мерења, повисоки нивоа од просечните за мај покажуваат реките Врадар и Пчиња, додека намален водостои имаат Црн Дрим, Крива Река и Брегалница.

Тагови

Поврзани вести