Македонија

Национална шема за справување со труењето на диви животни

Македонското еколошко друштво во соработка со Фондацијата за заштита на мршојадците (VCF) денеска организира меѓународна работилница за отпочнување изработка на акциски план за борба против труење на диви животни.

Целта на состанокот е изработка на национална шема за справување со инциденти поврзани со труење на диви животни во согласност со националната легислатива и вклучување на надлежните институции.

На денешната работилница ќе учествуваат експерти од МЗШВ, МЖСПП, Државните инспекторати за шумарство и ловство и за животна средина, професори од Факултететот за земјоделство, Факултетот за безбедност, МВР, крим техника, Ветеринарен факултет како и меѓународни експерти од Бугарија, Србија и Шпанија.

Тагови

Поврзани вести