Екобаланс ТВ

Екобаланс видео вести:природата на Шар Планина,нова легислатива која ќе ги забрани пластика, фјордовите ќе станат зони со нулта емисија до 2026 година

 

Природата на Шар Планина до 2038 година мора да биде заштитена. Сите села да имаат организирано собирање на сметот, канализација и пречистителни станици за отпадни води. Месните заедници да имаат одлучувачка моќ и нивниот глас да се вреднува и слуша. Во идното заштитено подрачје сите чинители работат здружено со иста цел а тоа е заштита на природата и благосостојба на локалното население. Ова е визијата на претставниците на локалното население од шесте општини под Шар Планина (Гостивар, Врапчиште, Боговиње, Теарце, Јегуновце и Тетово) презентирана на шест одделни трибини за креирање на заедничка визија за планината за 20 години од сега...

Тагови