Живот

Ден на Земјата 2021: Реставрација на планетата

Реставрација на планетата е темата на годинешното одбележување на Денот на Земјата, со главен фокус на обнова, преродба и почнување нов циклус. Денот на Земјата традиционално се одбележува на 22 април, а целта е да ги истакне и да им даде важност на еколошките проблеми со кои се соочуваме, од климатската криза, преку загадувањето на околината и воздухот, па сѐ до уништувањето на шумите.

Македонците кон оваа акција за подобра, почиста и поздрава планета можат да се приклучат купувајќи паметно со рециклирање и постојано едукација.

Тие се советуваат секогаш со себе да носат торба за пазарење наместо да купуваат ново ќесе, да избегнуваат производи чија амбалажа е составена од премногу пластика и најлонски обвивки за да се намали количеството на отпад кое го создавате, да го купуваат она што им е потребно.

Исто така, се укажува на важноста за рециклирањето. Најважните индустриски материјали можат да се рециклираат. Пакомак ги подели по боја контејнерите за одложување на различен вид отпад: жолта боја – пластика и лименки, сина боја – хартија и зелена боја – стакло.

Од сите индустриски материјали, на стаклото му е потребно најмногу време за разградување (преку илјада години за да се разгради целосно) и затоа е многу важно да заврши во соодветниот отпаден сад. Притоа, неправилно одложеното стакло неретко знае да предизвика пожари поради сончевата светлина која се одбива од него, особено ако е оставено во близина на сува трева, хартија или сличен запалив материјал. За отпадот од стакло да се најде во рециклажните погони каде што припаѓа, Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ) во соработка со Заедницата на локални самоуправи на Македонија (ЗЕЛС) и Пакомак во нашата земја го спроведуваат регионалниот проект „Управување со отпад од стакло на Западен Балкан“, со кој е предвидено поставување на поголем број контејнери во неколку домашни општини со цел да се зајакне инфраструктурата и да им се олесни процесот на одложување на отпад на граѓаните кои се заинтересирани за вклучување на овој процес.

Пораката е моќна само онолку колку што истата ќе биде проширена. Целта е таа да стигне до што повеќе луѓе за да може да резултира во промена.

„Ако вие ја имате прифатено вашата еко обврска кон планетата, бидете сигурни дека ја имате моќта да ги убедите да ја прифатат и вашите блиски. А како да го направите тоа? Изборот е ваш. На домашните можете да им покажете како да го селектираат отпадот во нивниот дом и како да го поделат по категории на рециклирање. Барем денеска, побарајте го отпадот кој може да се рециклира од соседите и убедете ги да го одложат заедно со вас, па можеби така ќе ги мотивирате во иднина тоа да го прават и самите. Или во најмала рака, можете да објавите еко-пост на вашите социјални мрежи кој ќе ги повика сите оние кои ве познаваат во борбата за подобар свет. Овој Ден на Земјата да се обидеме да направиме заедничка промена!“, повикуваат еколошките организации и компаниите што се занимаваат со рециклирање.

МИА

Тагови

Поврзани вести