Фото

Глацијално езеро Емералд, Канада

Emerald Lake - Yoho National Park, Canada

Тагови