Македонија

Во Дрисла се горел опасен отпад

Комуналното претпријатие Дрисла има забрана да врши прием и третман на повеќе видови опасен отпад помеѓу кои отпад од пестициди, киселини, бази, опасен отпад што содржи жива, поради непоседување инсталација за третман или преработка на таков тип на отпад.

В.Д. директорот на Инспекторатот за животна средина Сретен Стојковски денеска информира дека откако е дојден на функција, издадени се решенија за забрана на прием и третман на 26 видови на опасен отпад во ЈП „Дрисла“, поради непоседување на соодветни инсталации.

Од Државниот инспекторат за животна средина добиле рок од 90 дена, а преостанат е уште еден месец од истиот, за тие да поднесат барање за измена на интегрираната дозвола и да ги раскинат сите договори за прием на таков отпад – во спротивно ќе бидат парично казнети.

Тагови

Поврзани вести