Свет

Батерискиот систем за складирање на енергија во склоп на термоцентралата

Германската електроенергетска компанија EnBW, го пушти во погон батерискиот систем за складирање на енергија во склоп на термоцентралата – топлана во германскиот град Heilbronn. Истовремено, компанијата смета дека тоа е решение кое би можело да се користи и во другите нејзини енергетски постројки (прикажани на мапата). Опремата за батерискиот систем е испорачана од Bosch, а целта нa проектот е олеснување на балансирањето на пазарот на електрична енергија, во реме кога побарувачката е повисока од производството. Моќноста на овој батериски систем е само 5 MW, што е занемарливо во споредна со моќноста на TPP Heilbronn од 750 MW електрична и 550 MW топлинска моќност. Но, неговата предност е во можноста за користење на персоналот нa централата, како и целокупната инфраструктура за пристап на електроенергетската мрежа.

Тагови

Поврзани вести