Екобаланс ТВ

Проценките се дека во отпадот кај нас 38.000 тони се пластика, а над 40.000 тони се стакло – цврст отпад за кој се потребни векови да се распадне

Студенти од Машинскиот факултет во Скопје понудија решенија за намалување на отпадот и производство на енергија.Согорувањето на медицинскиот отпад во Дрисла е голема закана, комуналните претпријатија го собираат отпадот главно во градовите, со камиони и од контејнери кои се стари и оштетени. Голем дел од отпадот се расфрла на диви депонии, а рециклирањето го вршат само приватни компании. Ова се дел од проблемите со управувањето на отпадот во Македонија кои ги посочија студентите на Машинскиот факултет во Скопје. Студентите работеа под менторство на професор д-р Даме Димитровски

Гледајте во новото ТВ издание на ЕКОБАЛАНС Сабота 12.30 часот ТВ 24

Тагови