Екобаланс ТВ

ЕКОБАЛАНС ТВ магазин – во новото издание ќе гледате..

Бојан Ранташа е водич на велисипеди, дел од велосипедскиот кружок и платформите „to4ak.com“ и „bicycle.mk“. За него, велосипедот е најдобро превозно средство. Со својот велосипед тој лесно се снаоѓа низ градскиот метеж, но и на планина, и по македонските патишта. Нема место во Македонија кое не го познава, но, со велосипедот уште не бил само во Македонски Брод и Македонска Каменица. Само таму не го однел патот, ниту пак туристите кои ги шета на велосипед и им ги покажува убавините на нашата земја.

Со Бојан разговаравме за велосипедскиот туризам и кај нас и видовите на велосипедски туризам.

Велосипедските тури на Ранташа редовно имаат образовна и културна функција, бидејќи смета оти секој гостин кој ќе дојде во Макдонија треба да ја запознае нашата земја и нашата култура.

Постојат неколку места на светот кои нема да бидат безбедни за посета ниту во блиска, ниту во подалечна иднина. Едно од нив е Селафилд, назападодВеликаБританија. Тоае локација каде што се уништува нуклеаренотпад Таму постојат високиколичининарадијација.Тоа е местокадешто сескладирарадиоактивенотпадод 15 оперативнибританскинуклеарниреактори, како и прекуморсконуклеарногориво.Отпадотсоздавастепеннарадијацијадо 280 сивертидневно, што е за 60 отстоповеќеодсмртоноснатадоза.

Американскиот град Ханфорд, исто така, претставува опасно место. Комплексот за складирање на нуклеарно гориво во тоа место се смета за најрадиоактивната локација во САД.Порано во тоа место се произведуваше плутониум за проектот „Менхетен“, а денеска таму се наоѓа 65 отсто од американскиот нуклеарен отпад.Трагови на контаминација се пронајдени и до 16 километри од Ханфорд.

Тагови